Reference
Naše reference

Za svou práci se
nebojíme postavit

Pomohli jsme už stovkám firem a státních institucí.

Vybrané reference
Co děláme

Na kontě máme velké státní zakázky, vzdělávací systémy i komplexní projekty pro komerční sektor.

Firmám i státním institucím pomáháme automatizovat procesy, propojovat se na celostátní úrovni, spravovat data a dokumenty. Jednoduše: velkým subjektům ulehčujeme práci, zákazníkům a běžným občanům zase každodenní život.

Ministerstvo spravedlnosti

Od roku 1995 vyvíjíme, implementujeme a servisujeme řadu informačních systémů v resortu Ministerstva spravedlnosti. Dodané informační systémy se vyznačují:

 • Komplexním řešením jednotlivých agend
 • Vysokou spolehlivostí a stabilitou provozu
 • Dlouhodobým rozvojem a vylepšováním
 • Online propojením na registry a další evidence eGovernmentu

Zlepšujeme resortní činnosti, uživatelům usnadňujeme práci a pro veřejnost zvyšujeme dostupnost informací.

justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti

ČÚZK

Pro Český úřad zeměměřický a katastrální jsme implementovali robustní systém pro správu dokumentů. Pracují s ním všechna pracoviště ČÚZK včetně katastrálních úřadů.

 • Stamiliony spravovaných dokumentů
 • Vysoká dostupnost díky geoclusteru
 • Ochrana před ztrátou nebo poškozením dat
 • Kombinace více způsobů ukládání dat (SSD, HDD, Tape)

Náš systém představuje kvalitní a bezpečnou datovou základnu, kterou využívají další organizace veřejné správy a v neposlední řadě i běžní občané.

cuzk.cz

ČÚZK

ÚZIS

Podporujeme vybrané zdravotnické registry Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Rozvíjíme je a zajišťujeme jejich bezproblémový chod.

 • Správa ústřední části zdravotnických registrů
 • Součást Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

Naše práce pro ÚZIS má přímý dopad na život pacientů – staráme se například o Národní transplantační registr nebo o registrační portál pro očkování proti covidu-19.

uzis.cz

ÚZIS

Ministerstvo financí

Vytvořili jsme Agendový informační systém pro dohled nad hazardními hrami (AISG), který ministerstvu pomohl naplnit požadavky zákona 186/2016 Sb.

 • Významný informační systém veřejné správy
 • Bezproblémový provoz
 • Snazší komunikace mezi státními institucemi

Vznik AISG je zásadní krok k regulaci hazardu v ČR. Systém mimo jiné obsahuje rejstřík vyloučených hráčů (příjemci státní podpory, lidé v insolvenci, gambleři v procesu léčby apod.).

mfcr.cz

 

Ministerstvo financí

ŠKODA JS a.s.

Implementace a následná podpora komplexního ERP systému, který pokrývá klíčové oblasti informačního zabezpečení výrobního podniku.

 • Pokrytí ekonomiky podniku
 • TPV, plánování výroby, dílenské řízení
 • Online sběr informací z výrobního procesu
 • Ekonomické plánování a vyhodnocování

CCA poskytuje pro jednoho z předních výrobců jaderné technologie své služby již více než 25 let.

skoda-js.cz

ŠKODA JS a.s.