Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na převzetí podpory a rozvoje systému APSTR

7.9.2020

Naše společnost CCA Group a.s. uspěla ve veřejné soutěži na převzetí podpory a rozvoje systému APSTR, který zajišťuje efektivní tvorbu textů soudních rozhodnutí pomocí připravených sad textových šablon, která jsou doplněna specifickými daty z databází okresních soudů.

Vznikne tak výsledný text soudního rozhodnutí, který je možné ještě upravovat do finální podoby. Konkrétně se jedná o téměř 1 000 různých textových šablon, které jsou používány v 86 lokalitách po celé České republice.

Od konce srpna byla pro systém APSTR zahájena podpora, která je smluvně uzavřena na 4 roky.