Výroční konference e-government MIKULOV 2023

22.8.2023

Ve dnech 4. – 6. 9. 2023 se zúčastníme výroční konference magazínu e-government, která je zaměřena na budování a fungování elektronizace veřejné a státní správy v ČR. Diskutovat se bude strategie a záměry vlády i jednotlivých stěžejních resortů pro příští období v této oblasti, a to především na pozadí realizovaných projektů elektronizace veřejné správy. Setkání proběhne na zámku Mikulov pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra vnitra, hejtmana Jihomoravského kraje, starostky města Mikulov. CCA Group a. s. je partnerem golfového turnaje a následného VIP večera pořádaného pro nejvýznamnější účastníky konference z řad státní správy a partnerů, který bude spojen s vyhlášením výsledků. Více informací na www.egovernment.cz