Vyhraná výběrová řízení

25.1.2022

Mezi další úspěchy CCA Group a.s. patří úspěšná účast ve veřejné zakázce MŠMT na vytvoření Školského informačního systému, kde již došlo k zahájení realizačních prací. Naše společnost tak navazuje na své dřívější aktivity v oblasti informačních systémů určených pro podporu vzdělávání.

Nelze vynechat ani další úspěšnou aktivitu v oblasti zlepšení životního prostředí v našem hlavním městě, kde spolu s dalšími firmami pod vedením Českých Radiokomunikací zahájila realizaci nově vysoutěžené zakázky, jejímž cílem je detekovat v živém provozu vozidla s nadměrnou emisí částic (typicky se jedná o detekci vozidel s nefunkčním filtrem pevných částic), což Magistrátu hlavního města Prahy umožní omezení nebo dokonce vyřazení těchto vozidel z provozu a přispěje tak ke zlepšení a ochraně zdraví obyvatel Prahy.