Stanovisko CCA Group a.s. k článku v denikn.cz

21.8.2023

CCA Group a.s. se důrazně ohrazuje vůči tendenčnosti článku „„V sobotu bude sedět s budoucím ministrem.“ Policie  chtěla sledovat Gazdíkův mobil i kvůli klíčové schůzce v Suché Lozi.“ uveřejněném v 21.8. v denikn.cz , který se snaží spojovat Tomáše Váchu a naši společnost CCA Group a. s. s událostmi, se kterými nemáme zásadně nic společného.  Článek vůbec nerespektuje časovou a věcnou souslednost zmiňovaných výběrových řízení. Autorka článku Zdislava Pokorná dává nahodile a účelově do souvislostí události, které spolu vzájemně nesouvisejí. Svá tvrzení nemá podložena konkrétními důkazy a vytváří tak na čtenáře dojem, který je mylný s cílem společnost CCA Group a.s. poškodit na její pověsti a vytvořit příběh, který nemá reálný základ.