Podpora summitu Technologie a inovace ve zdravotnictví

31.3.2022

Podpořili jsme a zúčastnili se summitu o sběru a využití zdravotnických dat. Ve srovnání s jinými evropskými státy disponuje Česká republika velkým množstvím kvalitních zdravotnických dat, nicméně pokulháváme v jejich dalším zpracování a propojení k maximálnímu užitku pro další analýzy. Tato schopnost je přitom velmi důležitá pro mnoho subjektů napříč zdravotnickým systémem ale i pro sekundární péči – prevenci, diagnostiku, modelování úhradových systémů pojišťoven a mnoho dalších.

Pohled na sběr a zpracování dat z mnoha sfér přinesli odborníci z řad lékařů, Ministerstva zdravotnictví nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Na omezení ve vyhodnocování dat personálními kapacitami, a to nejen na straně ÚZIS, upozornil Martin Kolek, ředitel HTA ze společnosti OAKS Consulting. „ÚZIS má velké množství dat, ale je velmi obtížné tato data nebo jejich analýzy získat. A výrobci se k nim dnes prakticky nedostanou, je tu i velká nedůvěra ostatních stakeholderů,“ uvedl.

Za CCA Group se summitu zúčastnil finanční ředitel Mgr. Pavel Šebek. Kromě pracovních setkání se zástupci zúčastněných institucí ocenil také atraktivní téma, kterým se summit zabýval. „Z hlediska potenciálu zpracování zdravotnických dat jsme teprve v začátcích a máme co dohánět za nejvyspělejšími zeměmi EU. Velkou výhodou je, že data ze zdravotnického systému už k dispozici jsou, je jen zapotřebí s nimi lépe pracovat. To by mělo otevřít velký potenciál pro SW firmy, jako je CCA Group, které dokáží vyvíjet a provozovat specializované a na míru vytvořené IT systémy.“