Měříme možné dopady bioplynové stanice

29.1.2021

Přibližně v roce 2028 by mohla v Malešicích vyrůst bioplynová stanice pro zpracování biologického odpadu. Získaný bioplyn by měl být následně využit jako palivo pro prostředky městské hromadné dopravy. Takový je záměr Magistrátu hl. města Prahy a Pražských služeb a.s., nicméně nikdo v současnosti neumí predikovat vliv zvýšené intenzity svozové dopravy na kvalitu ovzduší v širokém perimetru ZEVO Malešice.

Spolu s Českými Radiokomunikacemi jsme byli tedy přizváni do pilotního projektu měření vlivu nákladní automobilové dopravy na oblasti kolem Malešické spalovny. Instalaci měřicích stanic a přenos dat v 5minutových frekvencích zajištují CRA, my se staráme o následnou analýzu dat, integraci naměřených dat s údaji o množství a aktuální poloze svozových vozů Pražských služeb (z jejich systému Helios) a vyvíjíme frontendovou aplikaci. Projekt je zatím navržený jako jednoletý s tím, že se vyhodnotí na začátku 2022, popřípadě se bude měřit i v dalších letech. Celkem se sbírají data ze 4 stanic a jedné meteostanice. Měří se hodnoty jako NO2, SO2, CO, O3, PM25 a PM15. CRA na měření používají environmentální modul od TESLA Blatná napojený na LoraWAN. Meteo data se měří v půlhodinových intervalech.