CCA Group partnerem soutěže Pilsprog

26.4.2022

Jako již tradičně se CCA Group hrdě podílela na soutěži Pilsprog pořádané ZČU v Plzni. Finále probíhalo v jedné z počítačových učeben Katedry informatiky a výpočetní techniky, průběžné výsledky mohli další zúčastnění a hosté sledovat v zasedací místnosti katedry. Po skončení soutěže byla připravena prezentace algoritmů řešení zadaných finálových úloh, kterou předvedl Mgr. Martin Maňák, Ph.D.

Zúčastněným studentům děkujeme a výhercům gratulujeme!

  1. místo - Daniel Skýpala
  2. místo - Kristýna Petrlíková
  3. místo - Lukáš Tomoszek