7 září, 2020

Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na převzetí podpory a rozvoje systému APSTR

Naše společnost CCA Group a.s. uspěla ve veřejné soutěži na převzetí podpory a rozvoje systému APSTR, který zajišťuje efektivní tvorbu textů soudních rozhodnutí pomocí připravených sad textových šablon, která jsou doplněna specifickými daty z databází okresních soudů.

Vznikne tak výsledný text soudního rozhodnutí, který je možné ještě upravovat do finální podoby. Konkrétně se jedná o téměř 1 000 různých textových šablon, které jsou používány v 86 lokalitách po celé České republice.

Od konce srpna byla pro systém APSTR zahájena podpora, která je smluvně uzavřena na 4 roky.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram