3 července, 2023

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - Návrhové vzory

Náš ředitel úseku bezpečnosti a architektury Petr Přibyl přednášel na Západočeské univerzitě v Plzni na téma Návrhové vzory. Návrhový vzor (design pattern) znamená v softwarovém inženýrství obecné řešení problému, využívané při návrhu počítačových programů. Jde o popis řešení problému či šablonu, kterou můžeme použít v různých situacích. Děkujeme studentům za bohatou účast a těšíme se na příští setkání.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram