21 července, 2022

Zahájení projektu ESF pro MPSV

Zahájili jsme úvodní projektové práce pro zákazníka Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedná se o provoz a rozvoj informačního systému ESF. Ten slouží řídicím orgánům operačních programů Evropského sociálního fondu a skládá se z několika komponent. Právě přebírané části řešení jsou vlastní systém ESF 2014+ vytvořený s využitím ASP.NET a dále portálový framework esfcr.cz postavený na produktu Liferay.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram