6 května, 2022

Přednášky pro Západočeskou univerzitu v Plzni

Také letos jsme připravili pro studenty Západočeské univerzity řadu přednášek pro budoucí IT odborníky. Letos jsme prezentovali srovnání relačních a NoSQL databází z pohledu praxe, návrhové vzory aneb jaký je rozdíl mezi programátorem a SW inženýrem a dále téma bezpečnosti webových aplikací.

Jsme rádi, že jsme se mohli po peripetiích z posledních dvou let konečně sejít se studenty osobně. Přednášející má přímou zpětnou vazbu od studentů a může podle potřeby téma doplnit, studenti zase mohou snáze klást dotazy a dostat tak další informace.

Příjemně nás překvapil zájem studentů o naše přednášky a těšíme se na další příležitosti!

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram