19 září, 2022

Podporujeme znevýhodněné mladé lidi

Letní podnikatelský kemp

Od 18. do 24. července 2022 se v Nemojanském Mlýně u Vyškova konal již 7. ročník Letního podnikatelského kempu pro mládež z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin. Účastníme se ho v roli partnerů a školitelů již od roku 2018 a letos tomu nebylo jinak. Projekt pořádá a organizuje podnikatelka Olga Girstlová ve spolupráci s Nadací ZET profesora Milana Zeleného a každoročně ho podporuje řada úspěšných podnikatelů, manažerů a organizací.

Program kempu nazvaný METAMORFÓZA ZET je rozložen do tří pracovních bloků. Dopolední část, jejíž přípravě a prezentaci se věnovali naši školitelé, se zaměřuje na osobní a osobnostní rozvoj s využitím metodiky Osobního modelu (Business Model You).

Využíváme tento nástroj, abychom účastníkům pomohli v úvaze o jejich budoucí kariéře, ať už to je podnikání nebo cokoliv jiného. Pomáháme jim, aby pochopili, co chtějí dělat, a hlavně proč to chtějí dělat. Souvisí to přitom s kariérním růstem a často dramatickými změnami, kterým se v životě přizpůsobujeme. Odpoledne jsou na kempu věnována praktickým workshopům s přednáškami uvedených hostů na vybraná témata. Nejoblíbenější částí programu je neformální večerní blok nazvaný „Křeslo pro hosta“, při kterém mladí účastníci mohou diskutovat s inspirativními podnikateli a manažery a dozvědět se zajímavosti nejen z jejich profesních životů.

Uvědomujeme si, že nemáme v životě všichni stejnou startovní pozici. Podaná ruka, rada, mentorské vedení nebo otevření příležitosti dokáže být zlomovým momentem v kariéře i v životě.

Podívejte se na VIDEO z letošního kempu.

Putovní pobyt Help me z.s.

Podpořili jsme finančním darem 16. ročník putovního pobytu pro mladé lidi s těžkým tělesným postižením z Plzně a nejbližšího okolí, který je pořádán sdružením Help Me. Letošní ročník proběhl ze základny v Dobřichovicích, odkud se pořádaly výlety např. na Karlštejn, místní divadelní představení, do Prahy. Velkým zážitkem byla plavba lodí po Vltavě a nechyběla ani každoroční návštěva diskotéky, která měla jako vždy velký úspěch. Pobytu se zúčastnilo 6 vozíčkářů a 10 asistentů – dobrovolníků, mezi nimiž je již po několikáté i naše zaměstnankyně Týna. Všem patří velký dík za nasazení a empatii.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram