20 března, 2020

Podporujeme a přednášíme na Gymnáziu ve Slaném

V rámci předání interaktivní tabule gymnáziu ve Slaném dne 21. února 2020 jsme pro studenty vyšších ročníků uspořádali přednášku o bezpečnosti na internetu, kterou vedl Petr Přibyl, ředitel úseku Architektury a bezpečnosti. Naším cílem bylo poukázat na rizika, která uživatelům internetu hrozí. Zároveň jsme ukázali možné cesty, jak se tomuto nebezpečí bránit. Naše prezentace se těšila velkému zájmu – zaplnili jsme plný sál. Přednášky se zúčastnil také generální ředitel společnosti CCA Group a.s. Jan Mareš.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram