10 června, 2022

Podpora a rozvoj zdravotních registrů pro ÚZIS

Jak jsme již zmínili v letošním článku Podpora summitu Technologie a inovace ve zdravotnictví, vývoj a provoz softwaru pro zdravotnictví je jednou z našich strategických aktivit.

 Již od roku 2018 poskytujeme podporu a rozvoj pro téměř polovinu zdravotních registrů pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a v letošním roce jsme díky úspěchu ve veřejném výběrovém řízení tuto spolupráci nejen prodloužili o další 4 roky, ale také jsme rozšířili svoji účast na tomto projektu o další registry a jejich společnou technologickou platformu.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram