15 května, 2019

Nová zakázka na Ministerstvu spravedlnosti

Předmětem zakázky je vývoj a implementace nového aplikačního vybavení Generátoru přidělování a následně zajištění jeho servisu a podpory na dobu 5 let.

Základním cílem projektu je zabezpečit nezpochybnitelný způsob rozdělování věcí mezi jednotlivá soudní oddělení náhodným výběrem tak, aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělení věci lidským faktorem, a zajistit tak požadavek na naprostou objektivitu a zákonnost přidělení věcí.

Projekt byl zahájen 10.5.2019.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram