3 května, 2021

Kulatý stůl: Zákon o významné tržní síle

V pátek 30. 4. se uskutečnil kulatý stůl, kde se za přítomnosti odborníků debatovalo o tématech spojených s legislativou a pravidly, která by měla bránit zneužívání větší jednací síly v obchodním jednání, rozhodovací praxí a činností antimonopolního úřadu a nutností provedení řady úprav v zákoně o významné tržní síle.

Mezi diskutujícími byli například pan Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka či prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Ing. Tomáš Prouza.

Záznam celé diskuse naleznete zde.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram