15 května, 2020

Dodávka licencí a podpory Oracle pro Lesy ČR

CCA Group a.s. úspěšně zmigrovala uživatelské databáze Lesy ČR na aktuální verzi Oracle do nově vytvořené infrastruktury na platformě VMware. První etapa implementace skončila dříve oproti původnímu plánu konec května 2020. Velkou zásluhu na tom má celý projektový tým, techničtí specialisté CCA Group a jejich protějšky z Lesy ČR pod zkušeným projektovým vedením. Ke zdárnému ukončení implementace rovněž přispěla příkladná připravenost a aktivní přístup zákazníka po celou dobu realizace. Aktuálně byly zahájeny kroky formální akceptace první etapy a současně probíhají práce s nastartováním navazující etapy tříleté podpory nového prostředí Oracle databází do května 2023.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram