IT ve zdravotnictví

Když slyšíte IT a zdravotnictví, téma se většinou stočí na rostoucí počet útoků a bezpečnostních incidentů, podfinancovanost, složité heterogenní prostředí se spoustou specifik daných například potřebou vzdáleného dohledu specializovaných zdravotnických zařízení.
IT ve velkých nemocnicích často připomíná spoustu samostatných ostrůvků, často s pravěkým software pro specifické přístroje. To vše spojené heterogenní infrastrukturou a spravované týmem vysoce zatížených IT specialistů s minimem prostoru například pro své vlastní vzdělávání.
Ideální příležitost pro chytrá řešení a přístupy.
Pokročilá digitalizace stávajících agend
Ochrana proti bezpečnostním útokům, zvyšování bezpečnostního povědomí u zaměstnanců
Outsourcing nedostatečné kapacity a znalostí
Efektivní vytěžování a přístup ke zdravotnickým datům včetně využití principů umělé inteligence
Provoz a rozvoj stávajících aplikací včetně zajištění funkcionality "legacy" aplikací

Digitalizace zdravotnictví

Systémy zdravotní péče čelí nebývalému tlaku. Pandemie koronaviru narušila tradiční modely při poskytování zdravotní péče, současně ale stejně jako v mnoha dalších segmentech urychlila digitalizaci. Digitalizace ve zdravotnictví je tak rychlejší než v ostatních odvětvích. Kvalita péče se sice zlepšila, vzrostl ale rozsah i komplexnost zdravotních potřeb. Poptávka je logická, odráží důsledky stárnoucího obyvatelstva, rostoucí mortality i morbidity. A pochopitelně i očekávání veřejnosti, která prahne po personalizovanějších a přívětivěji poskytovaných zdravotních službách.
Jsme připraveni pomoci Vám udělat další krok. Ať už se jedná o celkovou funkčnost heterogenního prostředí, nové služby, využití IoT nebo kontextovou analýzu a vytěžení velkého množství zdravotnických dat při zachování všech pravidel ochrany osobních údajů.

Bezpečnost ve zdravotnictví

Nárůst počtu bezpečnostních útoků ve zdravotnictví předběhl všechny další oblasti. Zejména ransomware útoky byly citelnou ranou pro kontinuitu poskytování služeb. Ale celá problematika je daleko širší. Jsme připraveni pomoci Vám v oblastech: analýzy aktiv a hrozeb s nimi spojených, řízení organizační bezpečnosti, konzultací v oblasti zabezpečení aplikací a řešení aplikační bezpečnosti, bezpečnostního auditu aplikací, síťové bezpečnosti, správy identit a řízení přístupů, ochrany před škodlivým kódem, řešení logování,
konzultací a řešení kryptografie a práce s certifikáty, zaškolení vývojářů software, konzultací a řešení v oblasti bezpečného uložení dat a zálohování.

Správa aplikací

Staré aplikace, staré technologie, obtížně reagující nebo snad dokonce již neexistující dodavatelé a nutnost zajištění kontinuity za rozumnou cenu. Je to i Váš případ? Řešíte podobné otázky?
Dokážeme převzít do správy většinu existujících aplikací, provozovat je na základě definovaného SLA a v případě potřeby je přepsat do moderní podoby s nižšími provozními náklady a vyšším uživatelským komfortem.
Naše dohledové systémy a týmy zákaznické podpory dokáží zajistit i potřebný support pro koncové uživatele nebo pro Váš IT tým. Poradíme a pomůžeme Vám integrovat tato stará řešení do současné infrastruktury bez významného snížení provozních a bezpečnostních požadavků.

Konzultace 
a architektura

Důsledná analýza potřeb klientů a kvalitní návrh řešení, které bude sloužit i po letech. To z nás dělá víc než jen dobré programátory.
Chci vědět víc

Zakázkový vývoj software

Vyvíjíme rozsáhlé informační systémy i štíhlé efektivní komponenty. Vždy s maximálním ohledem na potřeby zákazníků.
Chci vědět víc

Provoz, servis 
a rozvoj aplikací

Umíme se starat o aplikace, které jsme vyvinuli, ale také o aplikace třetích stran. Spolehlivě, bezpečně, efektivně.
Chci vědět víc

Dohled a zákaznická podpora

Automaticky sledujeme kondici našich systémů a infrastruktury. Naše klienty podporujeme na L1 i L2 úrovni. Měříme spokojenost zákazníků.
Chci vědět víc

IT bezpečnost

Přístup Security by Design nám při vývoji aplikací koluje v žilách, ale postupem času jsme oblast bezpečnosti posunuli dále.
Chci vědět víc

Služby pro pacienty a návštěvníky nemocnic

Stále víc nemocnic a zdravotnických zařízení hledá cesty jak zpříjemnit pobyt svým pacientům nebo jejich návštěvám. Budují se návštěvnické Wi-Fi, infoboxy, sdílená připojení k internetu i další služby. Pokud Vás tato oblast zajímá, chcete jí řešit komplexně a zároveň bezpečně, dokážeme Vám pomoci. Navrhneme, zrealizujeme a dokážeme provozovat širokou škálu řešení, která pomohou zvýšit komfort Vašich klientů a přitom neohrozí provoz interních systémů. 
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram