Zakázkový vývoj aplikací

30 let vyvíjíme aplikace. Řádku po řádce. 63 vlastních informačních systémů, stovky klientů, miliony dnů strávených vývojem, miliardy řádků kódu, terrabyty dat a mnoho tisíc uživatelů. Víme, o čem to je.
Naši klienti oceňují schopnost nalézt řešení a jeho dodání v intencích KKTRÚ. Mimo Kvality, Kvantity, Termínu a Rozpočtu je tam ještě Úsměv. Hodně nám záleží na tom, aby spolupráce byla nejen přínosná, ale také příjemná. S úsměvem. Pro naše klienty, pro náš tým, pro případné technologické partnery.
Řešení šité na míru
Moderní technologie i techniky
Spolehlivé a kvalitní nadčasové řešení
Zajištění celého životního cyklu aplikace
Konstruktivní kooperace s klientem

Vývoj software je řemeslo

Vývoj software vnímáme jako řemeslo. A pečlivě rozvíjíme naše řemeslné znalosti. Nesázíme jen na talent a nadšení. Respektujeme postupy vodopádového i agilního přístupu a pro potřeby našich klientů často používáme interní metodiku, která je poměrně dost agilní, přesto si zachovává některé výhody vodopádového přístupu. Respektujeme fáze vývoje od precizní analýzy, přes design a architekturu, samotné programování a následné ladění až po testování, nasazení a pak celou etapu provozu a rozvoje. 
Každý člověk v našem týmu rozumí rolím, ve kterých se pohybuje. Důležitá je spolupráce s mnoha technickými profesemi již ve fázi obchodování zakázek. Nikdy nevaříme z vody a velmi pečlivě promýšlíme řešení již v této fázi. Aktivně také komunikujeme s klientem a předcházíme tak pozdějším nepříjemným překvapením. 

Náš přístup k vývoji software

Řešíme potřeby klientů v souladu s moderními přístupy.
Aplikujeme responzivní design.
Uvažujeme v duchu Mobile first.
Platí pro nás Security by Design.
Vytváříme multiplatformní řešení.
Programujeme i pro hybridní, soukromý nebo veřejný cloud.
Důsledně a pečlivě testujeme.
Spolupracujeme s partnery udávajícími IT trendy.
Zohledňujeme TCO (Total Cost of Ownership).
Dodáváme. KKTR pro nás nejsou jen čtyři písmena.
Používáme vlastní optimalizovaný přístup využívající to nejlepší z agilního (SCRUM) i vodopádového (PRINCE 2) stylu vývoje.

Týmová práce

Tisíce dnů práce na jedné aplikaci a přesto projekt, který jste slíbili dokončit za méně než rok. Skupina vývojářů, analytici, testeři, UX specialista, front-end kodéři a samozřejmě pečlivý architekt s dostatečnou zkušeností a nadhledem. 
Vývoj velkých IS opravdu není práce pro sólisty. Naše týmy mají nejen zvládnutou potřebnou metodiku, naučené principy dokumentace a sdílení, ale také mají potřebnou lidskou chemii, která vede k tomu, že spolupráce je příjemným procesem.
Máme dost zkušeností, lidí i procesního zázemí na to, abychom mohli bez obav přijmout a realizovat zakázku, na které bude po dobu jednoho roku pracovat třeba dvacetičlenný tým. 

Schopnost dodávat není jen o programování

Klienti oceňující naši schopnost dodávat nemají vždy na mysli dodávat hotové softwarové produkty. Naše služby zahrnují celý životní cyklus přípravy a následné tvorby aplikace. Běžně dodáváme (i samostatně) studie proveditelnosti, prováděcí projekty, analýzy řešení, potřebné subdodávky třetím stranám, integrační práce. Velký důraz klademe na pečlivé testování (blackbox i whitebox, automatické i manuální). V rámci vývoje používáme zejména platformy Azure, .NET, Java, Xamarin, AngularJS, Power BI, DMS, Microsoft 365.
Při následném provozu zajišťujeme běžnou servisní podporu, profylaxe, zálohování, monitorování systémů.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram