Výrobní podniky a zemědělství

Možná se ptáte, co má prostředí průmyslových výrobních podniků společného se zemědělstvím? Z pohledu IT je toho mnoho. Ať už se bavíme o možném využití IoT, o pokročilé interpretaci dat, společných principech Zemědělství 4.0 a Průmyslu 4.0 nebo o prostředí, kde je IT na jedné straně velmi významné a na druhé s poměrně malým počtem klasických uživatelů a obvyklých podnikových aplikací.
V CCA Group se touto problematikou zabýváme už více než 7 let. Máme konkrétní zkušenosti, poznatky, partnerství s výrobci a dodavateli potřebných senzorů, a hlavně expertní schopnost práce se získanými daty. 
Průmysl 4.0, Zemědělství 4.0
Internet věcí IoT, prakticky libovolná data on-line
Pokročilé metody zpracování, interpretace a prezentace získaných dat včetně strojového učení
Rozšířená a virtuální realita
Drobná chytrá řešení zvyšující efektivitu fungování podniků

Internet věcí (Internet of Things - IoT)

Odhady a predikce udávají, že v nejbližších letech bude na planetě více než 30 miliard "věcí" připojených k internetu. Vypadá to úžasně a už dnes není problém sehnat levné senzory monitorující prakticky cokoliv. Ve spojení například s LoRa (Long Range) rádiovou komunikací tak není problém mít veškerá data prakticky v reálném čase dostupná na jednom místě, typicky v cloudovém úložišti.
To samo o sobě však netvoří prakticky žádnou přidanou hodnotu. Ta vzniká až následným zpracováním dat, jejich interpretací a navázanými procesy ovlivňujícími další provoz. Už v roce 2016 jsme společně se Západočeskou univerzitou realizovali projekt pro společnost Český chřest, kdy jsme propojili data získaná z plantáží s předpovědními modely počasí, hlubokou analýzou dopadu počasí na předchozí výnosy a následně dokázali predikovat další průběh úrody, včetně optimalizace zalévání, hnojení a taky správného načasování dodání na trh.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je často označován jako nástup nové průmyslové revoluce, která propojí moderní výrobní a provozní postupy s chytrými digitálními technologiemi. Vzniknou tak digitalizované podniky, fungující na principech interkonektivity a autonomie. Podniky, které budou schopny komunikovat, analyzovat a využívat získaná data.
Mezi klíčové trendy patří využití Internetu věcí (IoT), zapojení umělé inteligence (AI) a strojového učení, ukládání dat v prostředí cloudu, zpracování velkých dat (Big Data) a aditivní výroba využívající například možností 3D tisku.
Nejsme specialisté na 3D tisk, ale v ostatních oblastech získáváme zkušenosti už mnoho let. Rádi Vám pomůžeme udělat další krok ve Vaší firemní průmyslové revoluci.

Zemědělství 4.0

Automatické řízení, mapování terénu, přesnější dávky hnojiv a osiva a především – automatizace zemědělských činností dávají zemědělcům tolik cenný čas, který je v případě vyšší efektivity jejich hospodaření potřeba. A právě o tom je chytré zemědělství neboli zemědělství 4.0.
Hlavním účelem je shromažďovat data, analyzovat a lépe tak plánovat a koordinovat většinu činností na poli i v živočišné výrobě.
My v CCA Group dokážeme přispět nejen technickým zajištěním umožňujícím získání vlastních dat, ale také propojením s daty externích dodavatelů, a hlavně následnou analýzou, interpretací a prezentací výsledků, které vedou k optimalizaci zemědělské produkce.

Konzultace 
a architektura

Důsledná analýza potřeb klientů a kvalitní návrh řešení, které bude sloužit i po letech. To z nás dělá víc než jen dobré programátory.
Chci vědět víc

Zakázkový vývoj software

Vyvíjíme rozsáhlé informační systémy i štíhlé efektivní komponenty. Vždy s maximálním ohledem na potřeby zákazníků.
Chci vědět víc

Provoz, servis 
a rozvoj aplikací

Umíme se starat o aplikace, které jsme vyvinuli, ale také o aplikace třetích stran. Spolehlivě, bezpečně, efektivně.
Chci vědět víc

Dohled a zákaznická podpora

Automaticky sledujeme kondici našich systémů a infrastruktury. Naše klienty podporujeme na L1 i L2 úrovni. Měříme  spokojenost zákazníků.
Chci vědět víc

IT bezpečnost

Přístup Security by Design nám při vývoji aplikací koluje v žilách, ale postupem času jsme oblast bezpečnosti posunuli dále.
Chci vědět víc

Využití rozšířené reality

Jedním z hlavních přínosů rozšířené reality v zemědělství i průmyslu je průlom v přístupu ke školení zaměstnanců. Zvlášť v prostředí a situacích, kdy často není možné nebo ekonomicky únosné, aby se všichni potkali v jeden čas na jednom místě.
V prostředí průmyslu je využití rozšířené reality (Augmented Reality - AR) a případně ryzí virtuální reality (Virtual Reality - VR) daleko širší. 
Rozšířená a virtuální realita mohou usnadnit přechod k individualizované a zákaznicky orientované výrobě díky usnadnění procesu zlepšování konstrukčního řešení produktu. V kombinaci s digitálním dvojčetem umožňují návrhářům produktů vytvářet, studovat a testovat virtuální prototypy.
Rozšířená realita hraje zásadní roli při realizaci kontroly kvality vyrobených nebo smontovaných produktů. Automobilový a letecký průmysl již začal využívat brýle s rozšířenou realitou a tablety pro zkoumání kvality dílů. Dochází tak ke snížení chybovosti až o 90%.

Čas pro štíhlá, chytrá řešení

Každá moderní fungující společnost má některé základní, životně důležité informační systémy a IT řešení. Ale vedle nich také často spoustu potřeb, které nezapadají do stávajících funkcionalit a je složité je implementovat do robustních informačních systémů. Pokud ne složité, tak často zdlouhavé a drahé. A tak je tu čas pro štíhlá, drobná, chytrá řešení. Třeba v prostředí Microsoftu s využitím nástrojů jako Power Apps a Power Automate. Řešení, která můžete mít hotová za pár hodin práce, jsou na míru Vašim potřebám, integrovaná s dobře známým prostředím Microsoft 365 a přitom neznamenají složité změnové řízení nad standardními informačními systémy. Pracujeme s klienty, kde jsou takových řešení větší desítky a každý měsíc další přibývají. Uživatelé je mají rádi a klient naprosto oceňuje flexibilní přístup a v důsledku velkou nákladovou výhodu.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram