Vedení společnosti CCA Group a.s.

Top management

Michael Homola
Místopředseda představenstva / obchodní ředitel pro region D-A-CH
Michael Homola byl zvolen místopředsedou představenstva společnosti CCA Group a.s. v červnu 2022, kde zastupuje švýcarské majitele společnosti. Zároveň je pan Homola obchodním ředitelem mateřské CCA Suisse AG, Zurich. Pan Homola žije od 80.let ve Švýcarsku, kde se celý svůj profesní život věnuje obchodu a financím. Je taktéž spolumajitelem investiční společnosti v Zugu.
Bohuslav Dvořák
Předseda dozorčí rady
Bohuslav Dvořák se stal předsedou dozorčí rady společnosti v červnu 2022. Pan Dvořák je absolventem VŠE v Praze. Dlouhodobě se věnuje investičním příležitostem, jak v ČR, tak i v regionu D-A-CH. Pan Dvořák byl součástí teamu, který řešil akvizici společnosti CCA Group, a.s.
Petr Laštovka
Technický ředitel
Petr Laštovka se k CCA Group připojil v září roku 2021. Jeho posláním je naškálovat realizaci na ambiciózní střednědobé cíle a zajistit českým i zahraničním klientům dodávku řešení a služeb v prvotřídní kvalitě prostřednictvím kompetentního a spokojeného pracovního týmu. Před nástupem do CCA Group působil v Penzijním fondu ČSOB, kde byl zodpovědný za klientské služby, IT a digitalizaci nebo vedl IT Českomoravské stavební spořitelny. Oblasti IT, strategickému plánování a digitální transformaci se věnuje více než 20 let.
Jiří Louthan
Ředitel sekce Interní služby
Jiří Louthan se k týmu CCA Group přidal v lednu roku 2022 a cílem vybudovat sekci Interních služeb, která dokáže efektivně a flexibilně poskytovat veškeré vnitřní služby společnosti (péče o zaměstnance, interní předpisy a dokumentace, služby asistenční podpory, správa kanceláří a vozového parku, nákup, apod.). Před nástupem do CCA Group působil v rolích Provozního Managera, Senior Projektového Managera, Vedoucího týmu, apod. v řadě převážně mezinárodních společností jako jsou Microsoft, MSD IT Innovation center, DHL IT Services, ale také v ryze českých softwarových společnostech, například SCS Software, BSC Banking software, apod.
Stanislav Sloup
Ředitel sekce MSp
V CCA Group a.s. působil po absolvování VŠ v letech 1997 až 2005, kdy byl ředitelem Úseku vývoj a služby. Následně pracoval pro velké společnosti, např. České aerolinie, Tipsport nebo nadnárodní společnost Indra Systemas. Během kariéry získával zkušenosti pozicích IT i business analytika, projektového manažera nebo na několika ředitelských postech. Od roku 2020 opět pracuje v CCA Group, kde nyní vede úsek MSp. Ten zajišťuje kompletní servis systémů pro resort Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Pavel Šebek
Finanční ředitel
Připojil se k CCA Group a.s. v únoru roku 2021 a zahájil své působení v oblasti controllingu. Od 1. července byl jmenován na pozici ředitele Finančního úseku. Před příchodem do firmy CCA Group dlouhodobě působil v Komerční bance se specializací na firemní finance a investování. Zastával také manažerské pozice v oblasti ekonomiky a financí v Telefonice O2 nebo v Thomayerově fakultní nemocnici v Praze. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor pravděpodobnost a matematická statistika.

Vedoucí jednotlivých úseků

Ilona Aubrechtová
Ilona Aubrechtová
Jakost a procesní interní audit
Je součástí CCA Group a.s. již od jejího založení v roce 1991. Zpočátku ve firmě pracovala jako programátorka, následně působila také jako analytička, projektantka, vedoucí projektu a více než 16 let byla ředitelkou Finančního úseku. Od července roku 2021 zastává funkci ředitelky Úseku jakosti a procesního interního auditu. Paní Aubrechtová vystudovala Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Elektronické počítače.
Milan Hruška
Milan Hruška
Rozvoj a servis
Nastoupil do společnosti CCA Group a.s. na jaře roku 2020. Má na starost projektové týmy zabývající se následnou podporou a rozvojem projektů po jejich úspěšné implementaci.
Do CCA Group a.s. přišel z české pobočky mezinárodní společnosti Microsoft Corporation, kde působil více jak 16 let, začal na pozici Project Manager a dopracoval se až na pozici Accout Delivery Executive pro klíčové zákazníky finančního sektoru. Vystudoval České vysoké učení technické, obor Stavba letadel.
Petr Přibyl
Petr Přibyl
Architektura a bezpečnost
Pracuje ve společnosti CCA Group a.s. od roku 1993. Nejprve pracoval na pozici programátora, postupně přešel na pozice softwarového návrháře a architekta. Měl na starosti interní výzkum a metodiky řízení a výroby systémů. Nyní vede úsek Architektury a bezpečnosti. Petr Přibyl vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor Elektronické počítače.
David Wegschmied
David Wegschmied
Vývoj nových systémů a inovací
V současné době má na starost oddělení analytiků, programátorů, administrátorů zabývající se rozvojem a inovacemi. Podílel se na vývoji několika větších systémů, jako je Centrální elektronický platební rozkaz pro Ministerstvo spravedlnosti, DMS pro Kiekert-CS, s.r.o. či Informační systém evidence přestupků pro Rejstřík trestů. Dříve pracoval jako programátor a analytik, později jako hlavní softwarový architekt na vývoji manažerského systému pro Airbus Deutschland nebo zobrazovacího softwaru pro Škoda Transportation.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram