Státní správa

Prostředí státní správy je z pohledu IT oblastí s mnoha specifiky. Na jedné straně jsou to tabulkové platy úředníků, z toho plynoucí limitované možnosti zaměstnání expertů a návazné potřeby outsourcingu služeb. Na druhé straně neskutečné množství dat se složitými vzájemnými souvislostmi a propojeními. A nakonec významná výzva v podobě digitalizace státní správy, která má již svůj konkrétní časový rámec.
V CCA Group využíváme více než 25 let zkušeností, hluboké znalosti souvisejících předpisů a také dlouhodobé integrační kompetenci založené nejen na technických vědomostech, ale také na schopnosti nacházet kompromisy a domluvit se i mezi ne zcela ideálně spolupracujícími dodavatelskými subjekty.
Více než 25 let zkušeností ve státní správě
Provoz, servis a rozvoj stovek aplikací
Detailní znalost Národního architektonického plánu, nařízení NÚKIB a dalších pravidel fungování ve státní správě
Bezprecedentní architektonické, analytické a provozní zkušenosti s velkými objemy dat
Spolupráce s akademickou půdou na strojovém učení a pokročilé kontextové analýze dat

Digitalizace státní správy

V probíhající digitalizaci české státní správy se často ohlížíme po inspiraci a vzorech aplikovaných v Estonsku. My samozřejmě tamní řešení podrobně sledujeme. Zároveň máme spoustu konkrétní inspirace z našeho domácího prostředí ve Švýcarsku. Například využití blockchainu v třicetitisícovém městečku Zug je vzorem právě i pro estonské experimenty a řešení. Zug provozuje i kompletní digitální identitu svých občanů s využitím v míře, která je jinde na světě nedostupná.
V českém prostředí pečlivě sledujeme Harmonogram a technické způsoby provedení digitalizace služeb veřejné správy na období 2021 – 2025 a v různých modelových a pilotních situacích s našimi expertními týmy hledáme inovativní pohledy na to jak k digitalizaci přispět i s využitím existujících zkušeností z prostředí státní správy.

Provoz aplikací

Staré aplikace, staré technologie, obtížně reagující nebo snad dokonce již neexistující dodavatelé a nutnost zajištění kontinuity za rozumnou cenu. Je to i Váš případ? Řešíte podobné otázky?
Dokážeme převzít do správy většinu existujících aplikací, provozovat je na základě definovaného SLA a v případě potřeby je přepsat do moderní podoby s nižšími provozními náklady a vyšším uživatelským komfortem.
Naše dohledové systémy a týmy zákaznické podpory dokáží zajistit i potřebný support pro koncové uživatele nebo pro Váš IT tým. Poradíme a pomůžeme Vám integrovat tato stará řešení do současné infrastruktury bez významného snížení provozních a bezpečnostních požadavků.

Systémová integrace

Trh se softwarovými produkty se v průběhu času výrazně změnil. Už nevznikají rozsáhlé monolitické systémy, které obsáhnou veškeré potřeby podniku, ale lehké aplikace specializované na konkrétní oblast. Důsledkem je jistá roztříštěnost a duplicita dat, kterou je nutno řešit. Zajistit vzájemnou kompatibilitu a spolupráci všech komponent s efektivním využitím vložených nákladů. Logicky provázat používané nástroje a systémy, případně pomoci vybrat z nabídky řady dodavatelů další prostředky a služby.
Díky znalostem z oblasti systémové integrace máme nástroje, kterými jsme schopni přeměnit Vaše vize a cíle v realitu. Dlouholetá zkušenost nám umožňuje integrovat a optimalizovat informační systémy do fungujícího celku.

Konzultace 
a architektura

Důsledná analýza potřeb klientů a kvalitní návrh řešení, které bude sloužit i po letech. To z nás dělá víc než jen dobré programátory.
Chci vědět víc

Zakázkový vývoj software

Vyvíjíme rozsáhlé informační systémy i štíhlé efektivní komponenty. Vždy s maximálním ohledem na potřeby zákazníků.
Chci vědět víc

Provoz, servis 
a rozvoj aplikací

Umíme se starat o aplikace, které jsme vyvinuli, ale také o aplikace třetích stran. Spolehlivě, bezpečně, efektivně.
Chci vědět víc

Dohled a zákaznická podpora

Automaticky sledujeme kondici našich systémů a infrastruktury. Naše klienty podporujeme na L1 i L2 úrovni. Měříme  spokojenost zákazníků.
Chci vědět víc

IT bezpečnost

Přístup Security by Design nám při vývoji aplikací koluje v žilách, ale postupem času jsme oblast bezpečnosti posunuli dále.
Chci vědět víc

Vytěžování existujících dat

Státní správa disponuje mnoha dostupnými informacemi. V rámci aktivit s otevřenými daty vznikly portály data.gov.cz a opendata.gov.cz. Pro běžné uživatele je však práce s těmito daty obtížná. Datoví inženýři sice nemají problém s technickým zpracováním, ale pro hlubší korelace a prezentaci v souvislostech nemusí mít vždy dostatečné informace. Tyto informace má právě státní správa a získává tak ideální možnost poskytnout cenné informace v podobě, rozsahu a kvalitě, která jinak není dostupná. A to nemluvíme o sdílení dat mezi jednotlivými resorty. 
V CCA Group máme s velkým množstvím dat bohaté zkušenosti. Ať již díky unikátnímu projektu datového úložiště pro ČÚZK nebo díky velkému množství rozmanitých dat spravovaných v rámci desítek různých rejstříků státní správy. Rádi nabídneme služby od konzultačních, přes implementační a servisní v podobě, která povede zpřístupnění dat širší veřejnosti nebo vybraným konkrétním skupinám uživatelů.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram