Naši klienti a projekty realizované pro státní správu

Působení CCA Group ve státní správě je často spojováno s resortem Ministerstva spravedlnosti. Naše působení je však daleko širší. Spravujeme desítky vlastních IS, stejně jako desítky řešení třetích stran. Staráme se o rozsáhlá datová úložiště a dodáváme specializované ekonomické IS na míru uzpůsobené konkrétním institucím.
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Na Ministerstvu spravedlnosti působíme již od roku 1995, kam jsme dodali a v současnosti spravujeme desítky informačních systémů. Na centrální úrovni jsou to například: Insolvenční rejstřík, Centrální elektronický platební rozkaz, Rejstřík zahájených exekucí, ePodatelna a eVýpravna, InfoSoud, InfoJednání, InfoDokument, Nahlížení do eSpisu, Centrální evidence stíhaných osob, Centrální datové úložiště, Dokumentové centrum, Statistiky a výkaznictví.
ČÚZK
Český úřad zeměměřický a katastrální
Implementace Document Management System ČÚZK, který slouží jako jednotné dokumentové úložiště pro všechny agendové systémy, které používají jednotlivé katastrální úřady a pracoviště.
ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Služby provozní podpory systému eREG - poskytování služeb podpory a rozvoje vybraných zdravotnických registrů.Dále podpora provozu a rozvoj Centrálního registračního systému zajišťující agendu očkování proti COVID-19.
Ministerstvo financí
Implementace a provoz Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami (AISG), který naplňuje požadavky zákona 186/2016 Sb o Hazardních hrách a primárně je určen k regulaci hazardu v ČR.
Dalším implementovaným systémem je Elektronická evidence soudních sporů, která nahrazuje dosavadní roztříštěné lokální evidence jednotným centrálním systémem.
SSHR
Správa státních hmotných rezerv
Dlouholetý zákazník využívající ekonomický informační systém speciálně upraven potřebám a poslání úřadu.
ČEPS
ČEPS, a.s.
Provedení analýzy a implementace Learning management systému s integrací na systém SAP.
Česká pošta
Česká pošta, s.p.
Implementace aplikace HR portál na platformě SAP zahrnující manažerský a zaměstnanecký portál a systém pro řízení vzdělávání zaměstnanců.
Městská policie Hlavního města Prahy
Vytvoření a dodávka a následná podpora komplexního Informačního systému Městské policie – podpora organizace výkonu služby (ISMP-POVS), který je určen ke zjednodušení práce Městské policie a zajištění podpory strážníků přímo v terénu.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodávka ekonomického informačního systému, který byl v souladu s potřebami ministerstva integrován s centrálním ekonomickým systémem státu tzv. Státní pokladnou.
Rejstřík trestů
ISEP - informační systém evidence přestupků. Dále dodávka licencí Oracle a systémové podpory pro vytvoření testovacího prostředí pro ověřování funkčnosti nových verzí provozovaných SW.
Nejvyšší správní soud
Servis a rozvoj informačního systému Nejvyššího správního soudu – poskytování servisních a rozvojových služeb.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Rozšíření datového úložiště pro ukládání seismických dat - dodávka expanze diskového pole včetně podpory 24x7.
Vězeňská služba České republiky
Procesní analýza oběhu dokumentů, návrh nových procesů toku dokumentů, návrh skartačního řádu, definice spisového řádu včetně tvorby směrnice, definice požadavků souvisejících se záměrem implementovat elektronickou spisovou službu v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram