Novinky

Na přelomu května a června u nás studenti 2. a 3. ročníku VOŠ a SPŠE Plzeň a SOU elektrotechnické Plzeň absolvovali svoji povinnou praxi v rámci…
Od 1.6.2017 poskytujeme pro Český úřad zeměměřický a katastrální služby na podporu a rozvoj DMS systému. DMS systém je pro ČÚZK klíčovým informačním…
Máme radost, neboť jsme úspěšně rozšířili zakázku „Služby provozní podpory systému eREG pro ÚZIS“. Podařilo se nám zvítězit ve výběrovém řízení na…

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

EU dotační management

Konzultační služby EU dotací v oblasti IT a rozvoje lidských zdrojů jsou významnou pomocí při přípravě i řízení jednotlivých projektů dotovaných s fondů Evropské unie. Naše společnost vám může pomoci v následujících oblastech.


Příprava projektů

Komplexní poradenské služby v oblasti přípravy žádostí o dotaci z prostředků Strukturálních fondů EU.

 • Posouzení možných finančních zdrojů pro realizaci projektu definovaného zadavatelem
 • Vyhodnocení stávajících podkladů v rámci přípravy akce včetně doporučení na dopracování potřebných projektových dokumentací (stavební, technické atd.)
 • Konzultační a poradenské služby při zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti včetně projednání projektového záměru s pracovníky zprostředkujícího subjektu (poskytovatele dotace)

Kompletní zpracování projektové dokumentace:

 • Logický rámec projektu
 • Studie proveditelnosti
 • Rozpočet a finanční analýza projektu (včetně vyjádření uznatelnosti jednotlivých nákladů)
 • Detailní harmonogram projektu
 • SWOT analýza projektu

Zpracování projektové žádosti v aplikaci Benefit7 (případně eAccount) a asistence při jejím odevzdání zprostředkujícímu subjektu (kontrola formálních náležitostí žadatele o dotaci).

 


Dotační management EU projektů

Komplexní řízení projektu financovaného z prostředků Strukturálních fondů zahrnující tyto činnosti:

 • Organizace výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci projektu
 • Zpracování a provedení zadávacích řízení na výběr dodavatelů dle podmínek výběru dodavatelů projektu
 • Monitoring zadávacích řízení a výkaznictví pro poskytovatele dotace
 • Administrace realizace projektu (věcná i finanční administrace projektu)
 • Cash-flow projektu
 • Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádosti o platbu a dalších dokumentů pro účely kontroly projektu ze strany administrující instituce
 • Zpracování závěrečné monitorovací zprávy
 • Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti
 • Zpracování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu
 • PR projektu a zajištění publicity dle pravidel dotačního programu
 • Monitoring a vnitřní kontrola projektu
 • Služby spojené s komunikací s administrujícím orgánem příslušného Operačního programu

 


Školení a semináře s tématikou čerpání EU dotací

 • Semináře o aktuálních dotačních programech
 • Vzdělávací kurz "Příprava a řízení projektů EU - principy politicky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich užití v praxi" (s využitím e-learningového kurzu s interaktivními testy)


Kontakt

Mgr. Pavel Škarban
tel: +420 277 002 550
mobil: +420 602 157 901
email: pavel.skarban@cca.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace