Novinky

Zvítězili jsme ve veřejné zakázce, kterou vypsalo Ministerstvo spravedlnosti.
Již druhým rokem se naše kolegyně a kolegové účastní celorepublikové výzvy DO PRÁCE NA KOLE.
V březnu 2019 splnila CCA Group a.s úspěšně podmínky druhého dohledového auditu pro normy ISO 9001:15 Quality Management System, ISO/IEC 20000-1:11…

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

EU dotační management

Konzultační služby EU dotací v oblasti IT a rozvoje lidských zdrojů jsou významnou pomocí při přípravě i řízení jednotlivých projektů dotovaných s fondů Evropské unie. Naše společnost vám může pomoci v následujících oblastech.


Příprava projektů

Komplexní poradenské služby v oblasti přípravy žádostí o dotaci z prostředků Strukturálních fondů EU.

 • Posouzení možných finančních zdrojů pro realizaci projektu definovaného zadavatelem
 • Vyhodnocení stávajících podkladů v rámci přípravy akce včetně doporučení na dopracování potřebných projektových dokumentací (stavební, technické atd.)
 • Konzultační a poradenské služby při zpracování projektové dokumentace a projektové žádosti včetně projednání projektového záměru s pracovníky zprostředkujícího subjektu (poskytovatele dotace)

Kompletní zpracování projektové dokumentace:

 • Logický rámec projektu
 • Studie proveditelnosti
 • Rozpočet a finanční analýza projektu (včetně vyjádření uznatelnosti jednotlivých nákladů)
 • Detailní harmonogram projektu
 • SWOT analýza projektu

Zpracování projektové žádosti v aplikaci Benefit7 (případně eAccount) a asistence při jejím odevzdání zprostředkujícímu subjektu (kontrola formálních náležitostí žadatele o dotaci).

 


Dotační management EU projektů

Komplexní řízení projektu financovaného z prostředků Strukturálních fondů zahrnující tyto činnosti:

 • Organizace výběrových řízení na dodávky zboží a služeb v rámci projektu
 • Zpracování a provedení zadávacích řízení na výběr dodavatelů dle podmínek výběru dodavatelů projektu
 • Monitoring zadávacích řízení a výkaznictví pro poskytovatele dotace
 • Administrace realizace projektu (věcná i finanční administrace projektu)
 • Cash-flow projektu
 • Zpracování průběžných monitorovacích zpráv, žádosti o platbu a dalších dokumentů pro účely kontroly projektu ze strany administrující instituce
 • Zpracování závěrečné monitorovací zprávy
 • Zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti
 • Zpracování ostatních dokumentů souvisejících s administrací projektu
 • PR projektu a zajištění publicity dle pravidel dotačního programu
 • Monitoring a vnitřní kontrola projektu
 • Služby spojené s komunikací s administrujícím orgánem příslušného Operačního programu

 


Školení a semináře s tématikou čerpání EU dotací

 • Semináře o aktuálních dotačních programech
 • Vzdělávací kurz "Příprava a řízení projektů EU - principy politicky hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich užití v praxi" (s využitím e-learningového kurzu s interaktivními testy)


Kontakt

Mgr. Pavel Škarban
tel: +420 277 002 550
mobil: +420 602 157 901
email: pavel.skarban@cca.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace