Partnerský program CCA Group

Partnerský program představuje síť certifikovaných partnerů oprávněných poskytovat služby nad vybranými produkty CCA Group a.s. poskytovaných veřejnému sektoru. Partnerský program zahrnuje dodávku a implementaci produktů a poskytování služeb podpory a rozvoje vybraných SW produktů CCA Group a.s.
Větší otevřenost a transparentnost
Rozšíření portfolia poskytovaných služeb
Vyšší kvalita služeb pro zákazníky
Pro společnosti plnící kritéria §74 a §76 zákona 134/2016 Sb.
Řídíme se etickým kodexem a chráníme osobní údaje

Jaké jsou cíle Partnerského programu CCA Group?

Cílem partnerského programu je větší rozšíření programových produktů vytvořených společností CCA Group a.s., rozšíření portfolia poskytovaných služeb.

Partnerský program zároveň přispívá k větší otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení, přináší větší konkurenci a zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb koncovému zákazníkovi.

Jak se stát členem partnerského programu?

Certifikovaným partnerem v rámci partnerského programu CCA Group se může stát společnost, která poskytuje IT služby na území České republiky. Společnost musí prokázat svoji schopnost plnit kritéria §74 a §76 zákona 134/2016 Sb. (Zákona o zadávání veřejných zakázek), musí se řídit etickým kodexem a prokázat schopnost zabezpečit ochranu osobních údajů.

Pokud společnost projde kvalifikací a splní požadavky certifikace, získá oprávnění poskytovat služby Partnerského programu.

Chcete se stát partnerem nebo jím již jste?

Kompletní podmínky pro účast v Partnerském programu CCA Group jsou k dispozici zde.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram