CCA Group a.s.

Jsme předním poskytovatelem informačních systémů v České republice se zaměřením na vývoj aplikací na míru, systémovou integraci, IoT, správu dokumentů a business intelligence.

Na trhu IT služeb působíme od roku 1991 a jsme zavedenou firmou s více než 100 zaměstnanci v Praze, Plzni a Brně. CCA je původem zkratkou slov Computer, Consultancy and Applications, která do současnosti popisují hlavní pilíře poskytovaných služeb. Za 30 let našeho fungování jsme vyvinuli 63 různých informačních systémů pro více než tři sta klientů z oblasti státní správy i komerčního sektoru.

 Respekt sami k sobě i k druhým.

Empatie k potřebám klientů, partnerů i spolupracovníků.

Otevřenost při hledání řešení i ve vzájemné komunikaci.

Odpovědnost individuální, týmová i celofiremní.

Vášeň pro další růst. Hledíme dopředu. Vnímáme možnosti. Hledáme řešení.

Poslání CCA Group

Naším posláním je poskytovat kvalitní IT služby způsobem, který naplňuje potřeby a cíle našich klientů. Formou vzájemně důvěryhodného partnerství, které je základem příjemné, motivující a dlouhodobé spolupráce pro obě strany.

Vize CCA Group

Vizí CCA Group je být renomovaným, spolehlivým a stabilním dodavatelem IT řešení a služeb. Být partnerem státní správy i komerčního sektoru nejen v České republice, ale také v Evropě. Přinášet hodnotu prostřednictvím inovativních řešení orientovaných na potřeby našich klientů.

Technologie

V CCA Group a.s. trvale sledujeme a zkoumáme poslední trendy IT technologií, softwarových aplikací a pracujeme s nejmodernější technikou na trhu. Díky tomu jsme schopni plnit požadavky našich zákazníků a nabízet moderní řešení, která našim zákazníkům zpřehlední a usnadní práci

Jako nezávislý integrátor softwaru a hardwaru spolupracujeme s vedoucími poskytovateli řešení a jsme předním lokálním partnerem společností Oracle Czech s.r.o. a MICROSOFT s.r.o.

Profese a certifikáty

Obdrželi jsme ISO certifikáty CSN ISO 27701:2019, 27001:2013, ISO 20 000-1:2018, ISO 9001:2015 pro oblasti konzultace, zpracování analýz a projektu, vývoj a údržba software, implementace a poprodejní servis v oblasti komplexních řešení informačních technologií, systémové integrace a vzdělávání s e-learningem.

Jsme sociálně odpovědná společnost, která spolupracuje s neziskovými organizacemi a podporuje charitativní, společenské i sportovní projekty.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram