Novinky

Zvítězili jsme ve veřejné zakázce, kterou vypsalo Ministerstvo spravedlnosti.
Již druhým rokem se naše kolegyně a kolegové účastní celorepublikové výzvy DO PRÁCE NA KOLE.
V březnu 2019 splnila CCA Group a.s úspěšně podmínky druhého dohledového auditu pro normy ISO 9001:15 Quality Management System, ISO/IEC 20000-1:11…

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

Výherci soutěže z Veletrhu pracovních příležitostí

27.03.2012

Výherci soutěže z Veletrhu pracovních příležitostí konaného dne 21.3.2012 na Západočeské univerzitě v Plzni:

1.Cena: Harddisk – Martin Průša
2.– 6. Cena: USB – František Liška, Martina Málková, Petr Řezáček, Vaněk Jiří, Tomáš Morong

Všem výhercům gratulujeme!

Správné řešení:

1.úloha - .NET
Máme-li uvnitř používaného namespace definovánu následující třídu: public static class ExtensionMethod { public static IEnumerable Where(this IEnumerable source,
Func predicate) { foreach (T item in source) { if (predicate(item)) { yield return item; } } } } var persons = new [] { new {FirstName = "Pepa", LastName= "Starý"}, new {FirstName = "Prokop", LastName= "Dveře"}, new {FirstName = "Pepa", LastName= "Mladý"}, new {FirstName = "Michal", LastName= "Maltu"} };
Co bude ve výsledku obsahovat proměnná v následujícím kódu „selectedPersons" ? var selectedPersons = persons.Where(p => p.FirstName == "Pepa").ToList();
Řešení: „Where" je extension metoda, kterou je možno volat nad libovolnou kolekcí objektů (v C# totiž jakákoliv kolekce tedy i pole implementuje IEnumerable). Jako parametr přebírá odkaz na funkci (delegáta), která bude mít jako vstupní parametr generický typ T a výstupní typ bude bool. Prochází kolekci objektů, nad kterou je metoda zavolána a poskytuje kolekci objektů, které splňují funkci z parametru metody. Tedy znovu IEnumerable. Překladač vytvoří jakousi proudovou kolekci dat (yield return), takže zbytečně nealokuje paměť pro celou kolekci. Tudíž v našem případě se kolekce vytvoří až zavoláním metody ToList().
Dále je pak vytvořeno pole čtyř anonymních objektů s vlastnostmi FirstName a LastName. Nad tímto polem je následně zavolána extension metoda Where s funkcí v parametru, která je splněna pro objekty s vlastností FirstName rovno „Pepa". Následně se zavoláním další extension metody ToList() vytvoří kolekce objektů List.
{FirstName = "Pepa", LastName= "Starý"}
{FirstName = "Pepa", LastName= "Mladý"}

2. úloha – Oracle databáze
SELECT * FROM EMPLOYEES;
ID FIRST_NAME LAST_NAME DEPARTMENT_ID SALARY CHILDREN -------- ---------- ----------- ------------ ------ -------- 1 Karen Partners 10 2000 2 Douglas Gtant 10 4000 3 Susan Mavris 10 3000 2 4 Samuel McCain 30 2000 1 5 Hermann Baer 20 3000 1 6 William Gietz 40 4000 7 Randall Perkins 20 4000 3
Co vybere následující dotaz? SELECT DEPARTMENT_ID,AVG(SALARY) FROM EMPLOYEES WHERE CHILDREN = null GROUP BY DEPARTMENT_ID;
Řešení: Cokoliv jiného, než že se nevybere nic, je chybná odpověď. Podmínka CHILDREN = null nikdy není TRUE (je undefined). Aby to vybralo to, co se na první pohled zdá, tj. průměrné platy bezdětných zaměstnanců za jednotlivá oddělení, musí být podmínka CHILDREN IS NULL.

3.úloha - Java class PohadkovaBytost { void rekni(String hlaska) { System.out.println(hlaska); } } class Princezna extends PohadkovaBytost {} class Princ extends PohadkovaBytost {} class Drak extends PohadkovaBytost { void sezerPrinceznu(Princezna princezna) { rekni("Ham!"); } } class OhnivyDrak extends Drak { void sezehniPrince(Princ princ) { rekni("Hahaha!"); } } public class Kralovstvi { public static void main(String[] args) { Drak drak = new OhnivyDrak(); drak.sezehniPrince(new Princ()); drak.sezerPrinceznu(new Princezna()); } }
Jaký bude výsledek kompilace a spuštění předchozí části kódu?
Řešení: Nastane chyba kompilace, jelikož třída Drak neobsahuje metodu sezehniPrince. Museli bychom nejdříve provést přetypování na OhnivyDrak, aby vše fungovalo správně.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace