Novinky

CCA Group otevřelo nový trainee program pro mladé a nadějné programátory, nejen z vysoké, ale i ze střední školy. 
Společnost CCA Group a.s. podepsala s Magistrátem HMP smlouvu na servis systému ISMP-POVS, který pro Městskou policii HMP vytvořila.
Automatické testování! Ojedinělý způsob testování, avšak mnohem efektivnější a rychlejší než ten manuální, který se u nás stal běžnou praxí! Přečtěte…

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

Spolupráce CCA Group s KIV ZČU na projektu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015

30.11.2015

V průběhu měsíců květen až září 2015 realizovala společnost CCA Group a.s. ve spolupráci s Katedrou informatiky a výpočetní techniky fakulty Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni výzkumný projekt "Analýza a návrh zlepšení procesů výroby SW v CCA Group a.s.".

Odborníci ze ZČU provedli výzkum procesů výroby ve všech jeho fázích a to od zpracování zákaznických požadavků, přes analýzu, projektování a SW architekturu, až po implementační mechanismy a servisní podporu. 

Cílem bylo porovnat praxi v CCA Group s obecně platnými metodikami vývoje SW, identifikovat slabá místa ve stávajících procesech a navrhnout optimalizace metodik a procesů zejména projekčních fází výroby SW. Na projektu se podíleli nejen specialisté ze ZČU, ale také klíčový pracovníci CCA Group a to od manažerů, kvalitářů až po řadové pracovníky úseku analýzy a vývoje SW.

Projekt byl zakončen dne 23.9.2015 předáním dokumentu "Záverečná zpráva - Analýza a návrh zlepšení procesů výroby SW v CCA Group a.s.", který obsahoval shrnutí zjištěných nedostatků a slabých míst v postupech společnosti CCA Group a soubor doporučení na změny v těchto postupech a používáných nástrojích pro výrobu a servis informačních systémů spolu se způsobem jejich zavedení do praxe. 

Celý projekt byl podpořen grantem programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015. Dotace ve výši 60% celkových nákladů projektu byla řádně administrována, vyúčtována a proplacena v závěru roku 2015. 

Projekt přispěl k prohloubení spolupráce mezi CCA Group a.s. a KIV ZČU v Plzni a věříme, že by mohl být odrazovým můstkem pro budoucí společné projekty, jež propojují akademickou sféru s firemní praxí. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace