Novinky

Fotografie z plesu Nadace 700 let města Plzně. Ocenění přebírá Ing. Jiří Laciga, předseda představenstva CCA Group a. s. Cenu předává 1. náměstek…
Sladkoslaná odměna přišla poštou naší kolegyni Kateřině Bártové za výborně vyřízené hlášení od zákazníka z Krajského soudu v Ostravě. Pochvala vždy…
23. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

Spolupráce CCA Group s KIV ZČU na projektu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015

30.11.2015 CCA

V průběhu měsíců květen až září 2015 realizovala společnost CCA Group a.s. ve spolupráci s Katedrou informatiky a výpočetní techniky fakulty Aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni výzkumný projekt "Analýza a návrh zlepšení procesů výroby SW v CCA Group a.s.".

Odborníci ze ZČU provedli výzkum procesů výroby ve všech jeho fázích a to od zpracování zákaznických požadavků, přes analýzu, projektování a SW architekturu, až po implementační mechanismy a servisní podporu. 

Cílem bylo porovnat praxi v CCA Group s obecně platnými metodikami vývoje SW, identifikovat slabá místa ve stávajících procesech a navrhnout optimalizace metodik a procesů zejména projekčních fází výroby SW. Na projektu se podíleli nejen specialisté ze ZČU, ale také klíčový pracovníci CCA Group a to od manažerů, kvalitářů až po řadové pracovníky úseku analýzy a vývoje SW.

Projekt byl zakončen dne 23.9.2015 předáním dokumentu "Záverečná zpráva - Analýza a návrh zlepšení procesů výroby SW v CCA Group a.s.", který obsahoval shrnutí zjištěných nedostatků a slabých míst v postupech společnosti CCA Group a soubor doporučení na změny v těchto postupech a používáných nástrojích pro výrobu a servis informačních systémů spolu se způsobem jejich zavedení do praxe. 

Celý projekt byl podpořen grantem programu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015. Dotace ve výši 60% celkových nákladů projektu byla řádně administrována, vyúčtována a proplacena v závěru roku 2015. 

Projekt přispěl k prohloubení spolupráce mezi CCA Group a.s. a KIV ZČU v Plzni a věříme, že by mohl být odrazovým můstkem pro budoucí společné projekty, jež propojují akademickou sféru s firemní praxí. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace