Novinky

Zvítězili jsme ve veřejné zakázce, kterou vypsalo Ministerstvo spravedlnosti.
Již druhým rokem se naše kolegyně a kolegové účastní celorepublikové výzvy DO PRÁCE NA KOLE.
V březnu 2019 splnila CCA Group a.s úspěšně podmínky druhého dohledového auditu pro normy ISO 9001:15 Quality Management System, ISO/IEC 20000-1:11…

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

CCA zavedlo ekonomický systém na CzechTourism

14.05.2014

Agentuře CzechTourism byl dodán a úspěšně implementován ekonomický informační systém IRAP. Tento informační systém řeší evidenci a zpracování všech standardních účetních dokladů zpracovávaných v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

Hlavní přínos zavedení ekonomického informačního systému IRAP i na podřízenou organizaci Ministerstva pro místní rozvoj spočívá ve sjednocení formátu dat do stejné struktury, která umožní zasílat data mezi účetními jednotkami. Jedná se o data schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a účetní výkazy. Účetní výkazy bude možné ve stejné struktuře zasílat nejen mezi účetními jednotkami, ale zejména do Státní pokladny.

„Jako hlavní výhodu práce s novým systémem vnímáme sledování schváleného, upraveného a disponibilního rozpočtu pro interní rozpočtové položky a rozpočtové položky IOP. Samotné nasazení systému, jeho spuštění a proškolení zaměstnanců proběhly bez větších komplikací", řekla o implementaci Ing. Andrea Gregorová, ředitelka pro ekonomiku a interní služby z agentury CzechTourism.

Použité technologie
Vzhledem k požadavkům na robustnost, spolehlivost a zabezpečenost celého řešení byla použita databáze Oracle. Ochrana dat je zajištěna dynamickými přístupovými právy, tj. uživatelskými rolemi, které jsou definovány a přidělovány jednotlivým uživatelům správcem systému.

Výhody systému IRAP
Garantovaná aktualizace v souladu se změnami legislativy.
Operativnost při řešení speciálních požadavků a změn - přítomnost autorů projektu i programů, dokonalá znalost systému.

Trvalý vývoj v souladu s rozvojem možností technologií.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace