Novinky

Fotografie z plesu Nadace 700 let města Plzně. Ocenění přebírá Ing. Jiří Laciga, předseda představenstva CCA Group a. s. Cenu předává 1. náměstek…
Sladkoslaná odměna přišla poštou naší kolegyni Kateřině Bártové za výborně vyřízené hlášení od zákazníka z Krajského soudu v Ostravě. Pochvala vždy…
23. Veletrh pracovních příležitostí při ZČU v Plzni

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

CCA zavedlo ekonomický systém na CzechTourism

14.05.2014 CCA

Agentuře CzechTourism byl dodán a úspěšně implementován ekonomický informační systém IRAP. Tento informační systém řeší evidenci a zpracování všech standardních účetních dokladů zpracovávaných v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích.

Hlavní přínos zavedení ekonomického informačního systému IRAP i na podřízenou organizaci Ministerstva pro místní rozvoj spočívá ve sjednocení formátu dat do stejné struktury, která umožní zasílat data mezi účetními jednotkami. Jedná se o data schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a účetní výkazy. Účetní výkazy bude možné ve stejné struktuře zasílat nejen mezi účetními jednotkami, ale zejména do Státní pokladny.

„Jako hlavní výhodu práce s novým systémem vnímáme sledování schváleného, upraveného a disponibilního rozpočtu pro interní rozpočtové položky a rozpočtové položky IOP. Samotné nasazení systému, jeho spuštění a proškolení zaměstnanců proběhly bez větších komplikací", řekla o implementaci Ing. Andrea Gregorová, ředitelka pro ekonomiku a interní služby z agentury CzechTourism.

Použité technologie
Vzhledem k požadavkům na robustnost, spolehlivost a zabezpečenost celého řešení byla použita databáze Oracle. Ochrana dat je zajištěna dynamickými přístupovými právy, tj. uživatelskými rolemi, které jsou definovány a přidělovány jednotlivým uživatelům správcem systému.

Výhody systému IRAP
Garantovaná aktualizace v souladu se změnami legislativy.
Operativnost při řešení speciálních požadavků a změn - přítomnost autorů projektu i programů, dokonalá znalost systému.

Trvalý vývoj v souladu s rozvojem možností technologií.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace