Novinky

CCA Group otevřelo nový trainee program pro mladé a nadějné programátory, nejen z vysoké, ale i ze střední školy. 
Společnost CCA Group a.s. podepsala s Magistrátem HMP smlouvu na servis systému ISMP-POVS, který pro Městskou policii HMP vytvořila.
Automatické testování! Ojedinělý způsob testování, avšak mnohem efektivnější a rychlejší než ten manuální, který se u nás stal běžnou praxí! Přečtěte…

Reference

140.jpg
143.jpeg
138.jpg
141.jpg

CCA Group a.s. sponzorem programátorské soutěže PilsProg

02.06.2015

Dne 11. 4. 2015 proběhlo finále programátorské soutěže PilsProg. Soutěž je určena pro studenty středních škol, kteří mají již zkušenosti s programováním a mohou si tak prostřednictvím této soutěže poměřit své schopnosti a znalosti se svými podobně zaměřenými kolegy. 

Organizátorem soutěže je Katedra informatiky a výpočetní techniky fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (KIV FAV ZČU). Cílem soutěžících je vytvoření programů se správnými řešeními co největšího počtu zadaných úloh, v co nejkratším čase.

Soutěž PilsProg probíhá každoročně ve dvou kolech. První kolo je kvalifikační, kdy se soutěží vzdáleně, prostřednictvím webových stránek soutěže a druhé, finálové kolo je podmíněnou přímou účastí těch nejlepších řešitelů z kvalifikačního kola a to v daném termínu na místě určeném. 

Společnost CCA Group a.s. byla při letošním osmém ročníku opět sponzorem. Výherní ceny předali nejlepším soutěžícím Ing. Petr Přibyl, zástupce firmy CCA Group a.s. Praha, Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., děkan FAV ZČU v Plzni, Prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc., ředitel soutěže.

Všem soutěžícím blahopřejeme k účasti ve finále a děkujeme za předvedený výkon! Více informací naleznete na stránkách soutěže zde

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace