Konzultace a architekura

Každá hodina investovaná do správného návrhu řešení, do jeho přípravy, do volby správného architektonického modelu obvykle znamená ušetřené desítky hodin a spoustu hlubokých vrásek v průběhu implementace. Jsme si toho vědomi, a tak jsme vytvořili celý Úsek architektury a bezpečnosti. Úsek, který má na starosti přípravu všech rozsáhlých řešení, které CCA Group produkuje. 
Naši architekti dohlížejí i na průběh implementace tak, aby se nikdy zásadně neodchýlila od původního záměru a zvoleného stylu řešení.
Naši konzultanti a architekti často fungují i na straně klientů. Společně hledáme optimální formy realizace požadavků ještě před tím, než dojde k zadání softwarového vývoje.
Snažíme se maximálně pochopit business našich klientů
Pečlivě se zajímáme o data, jejich strukturu, množství, požadované výstupy 
Dokážeme propojovat zkušenosti a znalosti získané 30 lety vývoje a provozu aplikací 
Ověřujeme jak naše návrhy respektují klíčové use cases
Uvažujeme integračně, maximálně respektujeme a využíváme SW okolí navrhovaných řešeníí

CCA - Computer, CONSULTANCY & Application

Už v roce 1991, kdy vznikala CCA, bylo jasné, že konzultace budou jedním z pilířů toho, co budeme dlouhodobě dělat. Dlouhodobě si zakládáme na naší technologické nezávislosti a díky tomu otevřenému přístupu k hledání optimálních řešení bez vazby na jediný produkt. Rozumíme prakticky jakkoli velkým datům a máme za sebou desítky složitých integračních projektů. Naši zkušení architekti si prošli dlouhou cestou mnoha činností při vývoji software. To nás odlišuje od ryzích konzultačních společností, jejichž nápady často není snadné realizovat v praxi. Propojujeme vizionářský přístup s pragmatismem, nejmodernější technologie s ověřenými postupy, myšlení Out of the box s důsledným ověřováním našich hypotéz a nápadů.
Pokud si nás vyberete pro konzultaci a architektonický návrh řešení, máte jistotu, že vytvoříme funkční celek s dlouhodobou přidanou hodnotou.   

Design Sprint

Design sprint - přístup, se kterým přišel Google Ventures v roce 2010 a umožnil při nízkých nákladech během jednoho týdne ověřit a prototypovat prakticky jakékoliv zadání. Nám se tento přístup velmi osvědčil jak při interním ověřování některých modelů přístupu, tak přímo v kooperaci s našimi klienty. 5 dnů, 5 etap. Jednoduché, když víte jak na to.
Pokud máte před sebou nějakou výzvu, kterou chcete řešit prostřednictvím IT nástrojů, ale zatím neznáte způsob řešení, pojďte s námi projít tímto procesem, který na konci ukáže jasný směr. Směr, jež jde později detailně analyzovat a architektonicky dopracovat k finálnímu zadání.   

Národní architektonický plán

Pokud jste ze státní správy nebo s ní nějak spolupracujete, jistě víte o Národním architektonickém plánu, respektive o Odboru hlavního architekta eGovernmentu. Troufáme si říct, že je to oblast, ve které se pohybujeme jako ryby ve vodě. Věnovali jsme hodně času abychom v potřebné míře rozuměli všem nezbytným přístupům a námi navrhované řešení od první chvíle zcela respektovalo tyto principy a maximálně využívalo jejich přínosu. Celý tým pracující se státní správou (včetně obchodu) je interně školen tak, aby této problematice rozuměl.
Výsledkem je efektivní práce zejména v integračních projektech a při návrzích nových informačních systémů. 

Systémová integrace

Trh se softwarovými produkty se v průběhu času výrazně změnil. Už nevznikají rozsáhlé monolitické systémy, které obsáhnou veškeré potřeby podniku, ale lehké aplikace specializované na konkrétní oblast. Důsledkem je jistá roztříštěnost a duplicita dat, kterou je nutno řešit. Zajistit vzájemnou kompatibilitu a spolupráci všech komponent s efektivním využitím vložených nákladů. Logicky provázat používané nástroje a systémy, případně pomoci vybrat z nabídky řady dodavatelů další prostředky a služby.
Díky znalostem z oblasti systémové integrace máme nástroje, kterými jsme schopni přeměnit Vaše vize a cíle v realitu. Dlouholetá zkušenost nám umožňuje integrovat a optimalizovat informační systémy do fungujícího celku.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram