Justice

Když jsme v lednu roku 1995 získali zakázku na Administrativu 86 okresních soudů realizovanou pro Ministerstvo spravedlnosti, netušili jsme, co vlastně všechno začíná. Ještě v tom samém roce přišel na řadu ekonomický systém IRES a postupně přibyde spousta dalších. Prověřili jsme nejen schopnosti rozsáhlého zakázkového vývoje a následného provozu a servisu aplikací. Zajímavé výzvy přicházely i v oblasti správy dat. Například v roce 2009 začal největší projekt v oblasti Document Managementu, jímž bylo napojení 198 organizací resortu justice na ISDS (Datové schránky).
Spolupráce probíhá od roku 1995 doposud. 
26 let nepřerušené práce pro Ministerstvo spravedlnosti a podřízené organizace
Desítky informačních systémů pokrývající celý resort
Podpora tisíců uživatelů našich informačních systémů
Hluboké integrační zkušenosti
Práce v nebývale heterogenním prostředí

Spolehlivý a empatický dodavatel

Za ta léta spolupráce se vztah našeho týmu a lidí na straně Ministerstva spravedlnosti i dalších organizací značně prohloubil. K celé spolupráci přistupujeme s nadstandardní péčí ať už na úrovni realizačních či servisních prací, ale také v rovině poskytované zákaznické podpory.

Konzultace 
a architektura

Důsledná analýza potřeb klientů a kvalitní návrh řešení, které bude sloužit i po letech. To z nás dělá víc než jen dobré programátory.
Chci vědět víc

Zakázkový vývoj software

Vyvíjíme rozsáhlé informační systémy i štíhlé efektivní komponenty. Vždy s maximálním ohledem na potřeby zákazníků.
Chci vědět víc

Provoz, servis 
a rozvoj aplikací

Umíme se starat o aplikace, které jsme vyvinuli, ale také o aplikace třetích stran. Spolehlivě, bezpečně, efektivně.
Chci vědět víc

Dohled a zákaznická podpora

Automaticky sledujeme kondici našich systémů a infrastruktury. Naše klienty podporujeme na L1 i L2 úrovni. Měříme spokojenost zákazníků.
Chci vědět víc

IT bezpečnost

Přístup Security by Design nám při vývoji aplikací koluje v žilách, ale postupem času jsme oblast bezpečnosti posunuli dále.
Chci vědět víc

Přidaná hodnota i mimo oblast resortu 

Ze zkušeností a znalostí získaných při práci pro Ministerstvo spravedlnosti a podřízené organizace mohou profitovat i další subjekty v justičním prostředí. Díky hlubokému know-how různých odborných agend dokážeme přinést optimalizované řešení například pro advokátní kanceláře, profesní komory nebo tvůrce či konzumenty dat, která se v rámci resortu využívají. Propojíme Vás s jakýmkoliv dostupným datovým zdrojem, maximálně zefektivníme komunikaci. Zpřístupníme Vám služby jako například Hybridní pošta.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram