Hybridní pošta

Jste v situaci, kdy každý den odesíláte větší množství firemní korespondence, která musí splňovat legislativní parametry stejnopisu? Jsou Vaši zaměstnanci zatěžováni pečlivým kompletováním pošty nebo utrácíte spousty prostředků za komunikaci přes datovou schránku? Jaké by to bylo, kdybyste právě teď měli k dispozici řešení, které šetří prostředky, eliminuje lidské chyby, a ještě přidává kontrolu nákladů a reporting využití takové služby?
Získejte výhody při využití komplexního řešení pro převod dokumentů a korespondence z elektronické do tištěné podoby.
Úspora času a nákladů
Eliminace lidských chyb
Možnost kontroly nákladů
Snadná a jednotná implementace pro více systémů 
v rámci společnosti
Zpracování dodejek a stavu zásilek

Jak funguje naše řešení hybridní pošty?

Hybridní pošta je naše řešení firemní korespondence pro hromadné podavatele. Zákazník předává data ke zpracování v elektronické podobě. Následně je služba České pošty (ČP) - PostServis tiskne, kompletuje do obálek – tedy transformuje do fyzické podoby (z digitálně podepsaného dokumentu vzniká stejnopis v papírové podobě). Takto zhotovené zásilky jsou okamžitě předávány k doručení.

Funkční parametry

Komunikuje napřímo, mimo datové schránky.
Řeší opakované zasílání a kontrolu duplicit.
Umožňuje jen jedno napojení na ČP PostServis.
Přijímá data z koncových aplikací a vytváří potřebný dodací soubor.
Poskytuje statistiky vypravených zásilek.

Co o nás říkají druzí?

Resort justice je prvním, kdo v rámci státní správy začal využívat tuto službu. Jeho tiskový mluvčí Mgr. Vladimír Řepka o této službě řekl:

Plošné zavedení konverzní pošty na všechny resortní organizační složky, které Ministerstvo spravedlnosti v brzké době plánuje, přinese obrovskou úsporu manuální práce na soudech, státních zastupitelstvích a dalších justičních institucích, která je s přípravou a odesíláním zásilek nyní spojená.

Princip fungování Konverzní pošty spočívá v převedení originálu dokumentu do elektronické podoby, odeslání přes API rozhraní z informačního systému soudu na server České pošty. Následuje vytištění na papír se zajišťovacími prvky, připojení doložky o provedení konverze, potištění obálky, kompletace zásilky a předání zásilky do poštovní přepravy jménem soudu nebo jiné organizační složky. Vzhledem k tomu, že doručovanými dokumenty budou zejména předvolání svědků, výzvy účastníkům řízení, soudní rozhodnutí apod., je ze strany ministerstva a soudů kladen velký důraz na spolehlivost, včasnost, řádnou evidenci a ochranu osobních údajů nebo listovního tajemství.
2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram