Historie

Společnost CCA Group a.s. je původem zkratkou slov Computer, Consultancy & Applications, která popisují hlavní pilíře nabízených služeb. Od samého počátku založení společnosti se činnost soustředí na vývoj a poskytování komplexního řešení informačních systémů.

30 let, 341 klientů, 63 vlastních informačních systémů. Práce pro firmy v komerční sféře od roku 1991, pro státní sektor od roku 1995.
K tomu více než stovka nadšených lidí a více než miliarda řádek kódu. To je CCA Group v kostce.

Zajímá Vás víc? Přijměte pozvánku na procházku naší historií. 

1991

Společnost vznikla v roce 1991 s cílem poskytovat vlastní ERP systém pro podniky.
Již v prosinci 1991 se společnost CCA Group a.s. stala historicky prvním českým partnerem americké společnosti Oracle, získala status „Selected Partner of Oracle Czech for the Area of Business Intelligence and Warehousing" a v roce 2000 se partnerství v rámci poskytování informačních systémů na platformě Oracle posouvá směrem kupředu na status „Oracle Certified Solution Partner".

1993

V roce 1993 uvedla CCA Group ERP systém pro společnost ŠKODA Jaderné Strojírenství. Tento systém je ve Škoda JS využíván až do současnosti, což považujeme za velký úspěch s ohledem na vývoj technologií. Tento systém byl později instalován v dalších 10 společnostech, v řadě z nich je používán do současnosti.

1995

V roce 1995 se portfolio nabízených služeb společnosti rozšířilo o systémy pro organizace státní správy, kdy CCA Group a.s. zvítězila ve veřejné soutěži Ministerstva spravedlnosti České republiky na vývoj a implementaci speciálních informačních systémů pro okresní soudy a následně i pro zastupitelství všech stupňů.

2002 - 2006

V roce 2002 CCA Group spustila interaktivní informační systém Škola OnLine, který přinesl unikátní řešení pro základní, střední a vysoké školy. O dva roky později společnost uvedla na trh nový produkt pro řízení vzdělávání (Learning Management Systém) pod názvem RAMSES Akademie.
V partnerství se SAP ČR s.r.o. vyvinula CCA Group a.s. v roce 2006 vzdělávací systém, který sdružuje moderní metody e-learningu s klasickými školeními a kurzy s názvem RAMSES Learning for SAP Solution.

2008

Rozvoj společnosti CCA Group a.s. a její úspěchy pokračují i v následujících letech, kdy byla vyhlášena třetím nejprogresivnějším zaměstnavatelem v České republice, v roce 2008 byla vyhodnocena nejlepším Oracle partnerem, stala se bronzovým partnerem společnosti Adobe a aplikace Škola OnLine se ve svém úspěšném fungování posunula na post samostatného subjektu.

2009

Zahájen největší projekt v oblasti Document Managementu, jímž bylo napojení 198 organizací resortu justice na ISDS (Datové schránky). Rezort spravedlnosti generuje 45 % všech dokumentů státní správy, které se ukládají ve speciálním DMS.

2011

Dalším významným a progresivním projektem v resortu spravedlnosti byla realizace Centrálního platebního rozkazu s plnou automatizací procesů a elektronickým spisem.

2012

CCA Group a.s. zavedla systém pro oběh a správu faktur pro zákazníka Toyota Tsusho Europe. V návaznosti na oblast řešení podnikových procesů získala CCA Group a.s. partnerství se společnostmi Datapolis, K2, Nintex, Infomatic.

2013

Integrace a vytvoření komplexního Informačního systému Městské policie Praha – podpora organizace výkonu služby (ISMP – POVS).

2014

S řešením elektronizace dokumentů uspěla CCA Group a.s. v soutěži a počátkem roku 2014 zahájila rozsáhlý projekt Document Management Systému Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
V témže roce potvrdila CCA Group a.s. svoji odbornost a obhájila certifikované partnerství se společností Microsoft pod statusem „Microsoft Gold Partner".

2015

V roce 2015 CCA Group a.s. rozšířila své portfolio o oblast IoT s orientací na zemědělství. To později vyústilo v pilotní projekt se společností Český chřest s.r.o. výzkumný projekt IoT v zemědělství ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.

2017

V rámci veřejného výběrového řízení s názvem „Informační systém evidence přestupků" provozovaný Rejstříkem trestů byla z 20 podaných nabídek s hlavním hodnotícím kritériem nejnižší cenou vybrána společnost CCA Group.

2018

CCA Group a.s. získala nově zakázku na „Služby provozní podpory systému eREG pro ÚZIS“, což je 19 zdravotních registrů. Dále jsme získali novou zakázku na Servis a rozvoj „Informačního systému Nejvyššího správního soudu“.
CCA Group a.s. zvítězila ve výběrovém řízení Ministerstva financí ČR na realizaci velmi rozsáhlého Informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních her.

2019

Společnost CCA Group a.s. zahájila vývoj Informačního systému pro dohled nad hazardními hrami (AISG), který zajistí naplnění požadavků stanovených v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Základním úkolem tohoto IS je vyloučit účast v hazardních hrách osobám, které nesplňují požadavky zákona.

Vstup nového vlastníka CCA Group a.s., společnosti CCA Suisse, která je sesterskou firmou švýcarské investiční skupiny.

2020

Po dlouhých letech spojených s Krátkou ulicí v Plzni se stěhujeme do úplně nových prostor. Na konci roku je nás skoro o 30 víc než na jeho začátku. Období Covidu využíváme k růstu společnosti i nabízených činností.

2021

Oslavujeme 30 let fungování, přidáváme další služby, otevíráme pobočku ve Švýcarsku, vítězíme v tendrech na další klíčové informační systémy a děláme vše, včetně úpravy organizační struktury, proto abychom byli dobře připraveni na růst v dalším období.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram