2 června, 2023

CEDR - EHP/NR

Společnost CCA Group a.s. v těchto dnech podepsala s Ministerstvem financí ČR smlouvu na podporu a rozvoj Informačního systému CEDR-EHP/NF a to na základě výsledku veřejné zakázky, kdy její nabídka uspěla v konkurenci 4 uchazečů. Jedná se o informační systém určený pro potřeby žadatelů o grant a konečných příjemců schválených projektů v rámci Norských fondů 2014-2021. Předmětem smlouvy je podpora a rozvoj tohoto systému do konce roku 2025, kdy jej Ministerstvo financí ČR plánuje nahradit novým systémem.

2021 © CCA Group
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram